Vendosni shumën që dëshironi të investoni sot!

100000€ 1000000€
0 Vite25 Vite
Kthimi i investimit tuaj është :
Loading

 

Çmimi fillestar i qirasë rritet çdo 5 vjeçar me 20%.

Argumetet:

Çmimi minimal i qirasë pas 5 vitesh do të rritet me 20%, për këto arsye:

  • Rritja e investimit në pronë.
  • Investimi në infrastrukturë, zbatimi i ndërlidhjes me bulevardin dhe unazën e madhe.
  • Zhvillimi i mëtejshëm i zonës me ndërtime të reja që sjell rritje të dendësisë së popullsisë.
  • Rritja e kërkesave për shërbime si pasojë e rritjes së popullsisë.
  • Investimit në mirëmbajtje të kompleksit, gjelbërimit dhe hapsirave rekreative, të cilat janë vlerë e shtuar.

10 vjeçarin e fundit është maksimizuar vlera e maturuar e pronës dhe mbetet konstante.

 

Na Kontaktoni
Keni nevojë për ndihmë?
Përshëndetje , si mund tju ndihmojmë?